Att raka en jak

”Shaving a Yak” är ett utryck på internet för allt man sysselsätter sig med som egentligen inte har någon koppling till det man verkligen ska göra.

Enligt historien kom det till på följande sätt.

Gräsmattan var vildvuxen. Grannen har lånat gräsklipparen så mannen med den vildvuxna gräsmattan går över till grannen för att få tillbaka den. Grannen säger – Nej, du får inte din gräsklippare förens jag har fått tillbaka de sex saker som du har lånat av mig.

Mannen med det höga gräset går tillbaka hem för att leta reda på de sex sakerna som han lånat och upptäcker att en sak saknas.

Nämligen en tröja som grannen köpt hem från Tibet några år tidigare. Tröjan var gjord av jak ull.

Efter lite funderande löser mannen problemet genom att göra inbrott på en djurpark för att där raka av ullen på en jak för att sedan karda det och spinna det och sticka en tröja av det….

Det kanske fanns ett lättare sätt att få gräset kortare?

Jag tror man måste vara observant. Är uppgiften verkligen det du ska göra? Och är det på det enklaste sättet som du nu angriper uppgiften? Kommer en sjunde kopp kaffe för dagen verkligen göra att arbetsuppgiften blir gjord?

Eller rakar du en jak?

En liten film om en glödlampa på samma tema.

pb


Att förändra

Jag tycker om de orden. Jag tror nämligen att förändring leder till något bättre, annorlunda, något nytt. Förhoppningsvis ny kunskap och nya möten med människor.

Men det är svårt att förändra och förändringsprojekt brottas oftast med tre huvudområden.

Min egen, prioriterade ordning:

  1. Människor (Ansvar, Kultur, Organisation)
  2. Arbetssätt (Processer, hur saker görs)
  3. Teknik (System)

Problemet är att i den värld som jag arbetar i så kommer tekniken först. Med rätt teknik så kommer arbetet att gå som i en dans.

Tror man, men sanningen är att rätt teknik inte gör någon lycklig om arbetssätten inte är klarlagda och ansvaret utdelat. Ny teknik skapar troligen bara mer frustration till en högre kostnad.

Att skylla på tekniken är dessutom ett bra sätt att inte ta ansvar och att dölja att man inte får saker gjorda.

Det är de två första områdena vi måste arbeta med för att förändringen ska bli av och bli bra.

Bara jag får en ny dator först….

pb