Att göra en manual i en värld som förändras

Reflektion 1

Jag har de senaste månaderna funderat mycket kring utbildning, både webbaserad och lärarledd, av Office 365 för medarbetare i kommunen. Office 365 är bland annat e-post, kalender, ordbehandling med mera i det så kallade molnet. Det är en tjänst som man abonnerar på och den är under ständig förändring (vissa säger förbättring ;-). Under 2014 var det cirka 90 förändringar i systemet.

Reflektion 2

Idag lyssnade jag på Seth Godins inspelning Leap First. Han säger, fritt översatt, att människor som följer en instruktion i en värld som förändras är alltid steget efter.

Slutsats

Detta innebär att en handbok, en instruktion eller en mall snabbt är obsolet i en digital värld. Då dessa beskriver ett historiskt tillvägagångssätt.

En medarbetare som följer en handbok, instruktion eller en mall i en digital värld måste därför kunna anpassa kunskapen till framtida utmaningar.

Annars gör den bara sitt jobb. Utan att driva verksamheten framåt. Och är alltid steget efter.

pb


IM, Stanford och hur man utbildar många på ett bra sätt

Här på min gymnasieskola i Mora har vi ett stort program som heter Introduktionsprogrammet. På det programmet har vi flest elever, över 100 stycken. Utmaningen med detta program är att det är elever med mycket skiftande erfarenheter och kunskaper från grundskolan.

Dessa elever ska i första hand komplettera det som de inte har med sig från sina tidigare skolår för att senare, till exempel, komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Det bästa sättet att lära sig, visar forskningen, att ha en mentor, en lärare på en elev som anpassar fart, kunskapsnivå och utmaningar. Men detta är för dyrt i dagens samhälle då det är många som vill ha och behöver utbildning. Då måste man ta till andra sätt och jag tror att Stanford i detta exempel är på väg åt rätt håll.

För att många ska kunna lära sig, när det passar dem bäst under dygnets timmar och på den ort som de lever måsta vi ta hjälp av nätet.

Här får ni 20 minuter värda att titta på.

pb