Att göra en manual i en värld som förändras

Reflektion 1

Jag har de senaste månaderna funderat mycket kring utbildning, både webbaserad och lärarledd, av Office 365 för medarbetare i kommunen. Office 365 är bland annat e-post, kalender, ordbehandling med mera i det så kallade molnet. Det är en tjänst som man abonnerar på och den är under ständig förändring (vissa säger förbättring ;-). Under 2014 var det cirka 90 förändringar i systemet.

Reflektion 2

Idag lyssnade jag på Seth Godins inspelning Leap First. Han säger, fritt översatt, att människor som följer en instruktion i en värld som förändras är alltid steget efter.

Slutsats

Detta innebär att en handbok, en instruktion eller en mall snabbt är obsolet i en digital värld. Då dessa beskriver ett historiskt tillvägagångssätt.

En medarbetare som följer en handbok, instruktion eller en mall i en digital värld måste därför kunna anpassa kunskapen till framtida utmaningar.

Annars gör den bara sitt jobb. Utan att driva verksamheten framåt. Och är alltid steget efter.

pb


Leker lite med Google translate

Sitter på sommarlovet och pratar lite om språk med mina barn. Främst dotter som börjat skolan lyssnar.

Vi börjar med att prata alfabet och att de bokstäver vi har inte används över hela världen. Det finns olika språkfamiljer. Vi slår upp Google translate och skriver in olika familjemedlemmars namn och att vi bor i Mora.

Det ser fint ut på kinesiska och det låter roligt. Man kan följa med markören och se vilka krumelurer (kinesiska tecken) som motsvarar vilka ord.

Vi klickar runt bland olika språk och kan konstatera att vissa språk skrivs från andra hållet (arabiska) att i japanska så verkar det som om verbet kommer sist i vår mening eller så uttalar de Mora udda på japanska.

Ett femminuterspass framför datorn med en del skratt som nog gör att förståelsen för språk har ökat markant hos främst dotter.

Den där känslan, som vi så gärna vill åt, att man lyckas få bollen i rullning hos de man pratar med och att de börjar testa olika saker, nya hypoteser och nästan leker med kunskapsinhämtningen infann sig.

Jag ska jobba mer så i höst. Få bollen i rullning hos eleverna.

Pb