IM, Stanford och hur man utbildar många på ett bra sätt

Här på min gymnasieskola i Mora har vi ett stort program som heter Introduktionsprogrammet. På det programmet har vi flest elever, över 100 stycken. Utmaningen med detta program är att det är elever med mycket skiftande erfarenheter och kunskaper från grundskolan.

Dessa elever ska i första hand komplettera det som de inte har med sig från sina tidigare skolår för att senare, till exempel, komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Det bästa sättet att lära sig, visar forskningen, att ha en mentor, en lärare på en elev som anpassar fart, kunskapsnivå och utmaningar. Men detta är för dyrt i dagens samhälle då det är många som vill ha och behöver utbildning. Då måste man ta till andra sätt och jag tror att Stanford i detta exempel är på väg åt rätt håll.

För att många ska kunna lära sig, när det passar dem bäst under dygnets timmar och på den ort som de lever måsta vi ta hjälp av nätet.

Här får ni 20 minuter värda att titta på.

pb