Att spela sig till en bättre (skol)värld

Här kommer ännu ett TED -talk som gör att jag börjar fundera. Det som Jane framhåller är att vi genom att spela datorspel, online, med andra och lösa problem får vi pröva och känna på saker som vi inte skulle ha gjort annars. På detta sätet över vi oss precis som en pilot övar i en flygsimulator på verkliga situationer. Det som också är spännande att fundera kring är hur datorspelskonstruktörerna gör för att få de som spelar motiverade att arbeta vidare. Vad är det som gör att de kan nöta på i timmar för att lösa ett problem när samma person inte kan sitta i fem minuter med en matematikuppgift? Här tror jag att det finns lite att härma från spelandets värld. Låt eleverna få hjälpas åt, tydlig återkoppling och att arbeta med det svåra med att hitta lagom svåra utmaningar för var och en.
Tack Joel för tipset.
pb

Hattie och skolnära forskning

Här i Mora ska det inom en snar framtid inrättas skolforskartjänster. Skoj tycker jag eftersom jag tycker om forskning efter några år på Karolinska institutet. Jag tycker också att skolan borde arbeta lite mer evidensbaserat, med andra ord leta upp de goda exemplen som finns och göra likadant.. Här kommer en artikel som ger stöd och initiativet med skolnära forskning som vår gymnasiechef vill ha.

pb

Hattie och skolnära forskning