Hur man bygger en skola på 3 timmar

Den handlar egentligen om motivation och hur man får folk att skänka pengar. men det finns en hel del om hur vi fungerar som sociala djur. Varför bryr vi oss?

Häftigt, tycker jag. Om jag bygger ihop sidan donerar ni?

pb

 


Konsten att skilja modenyck från forskning

Det är ibland svårt att veta som lärare vad som är det bästa sättet att förmedla ett kunskapsområde.

På vissa områden finns det konkret, evidensbaserad forskning. På andra områden är det mer mode, politik och tyckande som får styra.

Torlkel Klingberg är professor vid Karolinska Institutet inom fältet kognitionsvetenskap. En blandning mellan neurologi och psykologi.

Han har skrivit en bok som han blir intervjuad om här. Där hand bland annat tar upp de senaste rönen angående lärande och hjärnan. Även intressanta tankar om minne och syreupptagningsförmåga. Kanske ska vi börja varje dag med ett konditionspass.

pb
UR Play