Att raka en jak

”Shaving a Yak” är ett utryck på internet för allt man sysselsätter sig med som egentligen inte har någon koppling till det man verkligen ska göra.

Enligt historien kom det till på följande sätt.

Gräsmattan var vildvuxen. Grannen har lånat gräsklipparen så mannen med den vildvuxna gräsmattan går över till grannen för att få tillbaka den. Grannen säger – Nej, du får inte din gräsklippare förens jag har fått tillbaka de sex saker som du har lånat av mig.

Mannen med det höga gräset går tillbaka hem för att leta reda på de sex sakerna som han lånat och upptäcker att en sak saknas.

Nämligen en tröja som grannen köpt hem från Tibet några år tidigare. Tröjan var gjord av jak ull.

Efter lite funderande löser mannen problemet genom att göra inbrott på en djurpark för att där raka av ullen på en jak för att sedan karda det och spinna det och sticka en tröja av det….

Det kanske fanns ett lättare sätt att få gräset kortare?

Jag tror man måste vara observant. Är uppgiften verkligen det du ska göra? Och är det på det enklaste sättet som du nu angriper uppgiften? Kommer en sjunde kopp kaffe för dagen verkligen göra att arbetsuppgiften blir gjord?

Eller rakar du en jak?

En liten film om en glödlampa på samma tema.

pb


Att förändra

Jag tycker om de orden. Jag tror nämligen att förändring leder till något bättre, annorlunda, något nytt. Förhoppningsvis ny kunskap och nya möten med människor.

Men det är svårt att förändra och förändringsprojekt brottas oftast med tre huvudområden.

Min egen, prioriterade ordning:

  1. Människor (Ansvar, Kultur, Organisation)
  2. Arbetssätt (Processer, hur saker görs)
  3. Teknik (System)

Problemet är att i den värld som jag arbetar i så kommer tekniken först. Med rätt teknik så kommer arbetet att gå som i en dans.

Tror man, men sanningen är att rätt teknik inte gör någon lycklig om arbetssätten inte är klarlagda och ansvaret utdelat. Ny teknik skapar troligen bara mer frustration till en högre kostnad.

Att skylla på tekniken är dessutom ett bra sätt att inte ta ansvar och att dölja att man inte får saker gjorda.

Det är de två första områdena vi måste arbeta med för att förändringen ska bli av och bli bra.

Bara jag får en ny dator först….

pb


Att göra en manual i en värld som förändras

Reflektion 1

Jag har de senaste månaderna funderat mycket kring utbildning, både webbaserad och lärarledd, av Office 365 för medarbetare i kommunen. Office 365 är bland annat e-post, kalender, ordbehandling med mera i det så kallade molnet. Det är en tjänst som man abonnerar på och den är under ständig förändring (vissa säger förbättring ;-). Under 2014 var det cirka 90 förändringar i systemet.

Reflektion 2

Idag lyssnade jag på Seth Godins inspelning Leap First. Han säger, fritt översatt, att människor som följer en instruktion i en värld som förändras är alltid steget efter.

Slutsats

Detta innebär att en handbok, en instruktion eller en mall snabbt är obsolet i en digital värld. Då dessa beskriver ett historiskt tillvägagångssätt.

En medarbetare som följer en handbok, instruktion eller en mall i en digital värld måste därför kunna anpassa kunskapen till framtida utmaningar.

Annars gör den bara sitt jobb. Utan att driva verksamheten framåt. Och är alltid steget efter.

pb


Nu läser jag igen, och bloggar

Jag läser en bok, Linchpin: Are you indispensable?

Det är en bok som får en att läsa intensivt. Sedan stanna upp, titta upp, fundera, nicka, och sedan tillbaka igen.

Den handlar, bland annat om att våga leverera och inte låta osäkerheten ta över.

Det är en bok skriven för de som vill vara en sprint, som håller allt på plats, och inte en kugge i maskineriet.

Nu börjar jag trevande att leverera, jag ska för söka skriva ett blogginlägg varje dag i en vecka.

Det första var inte så svårt.

pb


iPads i undervisningen

iPads i undervisningen

Här är en sammanfattning av Stockholm stads användning av iPads i undervisningen. Det som jag tycker är intressant, och som rimmar med denna blog, är att utredaren också tycker att det ska läggas tid på den kollegiala lärandet och samtalet. Lite av det som jag tror att Assay Accademy gjort. Dvs strunta i tekniken det viktiga är det pedagogisk samtalet.

pb


Företaget skolan

Företaget skolan

Artikeln handlar egentligen om företag men jag tycket att det fanns många, om inte alla, punkter som stämde in på skolan. Vad tycker du?


Lärande i framtiden

Jag sitter som bäst och funderar på FRÅGAN som jag ställa för att eleverna ska utforska området sexuellt överförbara sjukdomar. Men det finns fler funderingar när jag ser denna film. Det handlar om att göra rätt sak i klassrummet och skapa engagemang.


IM, Stanford och hur man utbildar många på ett bra sätt

Här på min gymnasieskola i Mora har vi ett stort program som heter Introduktionsprogrammet. På det programmet har vi flest elever, över 100 stycken. Utmaningen med detta program är att det är elever med mycket skiftande erfarenheter och kunskaper från grundskolan.

Dessa elever ska i första hand komplettera det som de inte har med sig från sina tidigare skolår för att senare, till exempel, komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Det bästa sättet att lära sig, visar forskningen, att ha en mentor, en lärare på en elev som anpassar fart, kunskapsnivå och utmaningar. Men detta är för dyrt i dagens samhälle då det är många som vill ha och behöver utbildning. Då måste man ta till andra sätt och jag tror att Stanford i detta exempel är på väg åt rätt håll.

För att många ska kunna lära sig, när det passar dem bäst under dygnets timmar och på den ort som de lever måsta vi ta hjälp av nätet.

Här får ni 20 minuter värda att titta på.

pb


Leker lite med Google translate

Sitter på sommarlovet och pratar lite om språk med mina barn. Främst dotter som börjat skolan lyssnar.

Vi börjar med att prata alfabet och att de bokstäver vi har inte används över hela världen. Det finns olika språkfamiljer. Vi slår upp Google translate och skriver in olika familjemedlemmars namn och att vi bor i Mora.

Det ser fint ut på kinesiska och det låter roligt. Man kan följa med markören och se vilka krumelurer (kinesiska tecken) som motsvarar vilka ord.

Vi klickar runt bland olika språk och kan konstatera att vissa språk skrivs från andra hållet (arabiska) att i japanska så verkar det som om verbet kommer sist i vår mening eller så uttalar de Mora udda på japanska.

Ett femminuterspass framför datorn med en del skratt som nog gör att förståelsen för språk har ökat markant hos främst dotter.

Den där känslan, som vi så gärna vill åt, att man lyckas få bollen i rullning hos de man pratar med och att de börjar testa olika saker, nya hypoteser och nästan leker med kunskapsinhämtningen infann sig.

Jag ska jobba mer så i höst. Få bollen i rullning hos eleverna.

Pb


Det är mycket nu i maj

Tankar och känslor av alla de slag stormar kring mig och mitt arbete just nu. Det är mycket att göra, det är snart avskedstider, tid att summera och tid att fundera ut vad jag ska göra bättre nästa gång, hur jag ska skruva det lite till.

Jag ska bara få alla dessa underbara ungdomar i hamn. De som ibland tor att jag är emot dem, men så fel de har, jag är för dem, till för dem. Jag vill och ska underlätta deras lärande. Deras alldeles egna resa mot kunskap som jag hoppas av hela mitt hjärta att de kommer ha nytta av.

Med detta sagt villl jag tipsa om ett alldeles fantastiskt initiativ av Anne-Marie Körling. En bloggstafett av hundra lärare, där jag tyvärr var för sen att anmäla mig, som beskriver sin vardag som lärare.

Tänkvärt, härligt och uppmuntrande

Lärartrycket

pb